SAVE ASKOY II

HOME - HOT NEWS - BUDGET - STEUN HIER - IN DE MEDIA - DE EIGENAARS - SPONSORS - CONTACT

STEUN HIER !

vier mogelijkheden:

1 ) GIFTEN aan vzw SAVE ASKOY II zijn FISKAAL AFTREKBAAR !

Voor giften vanaf € 40 kan een fiscaal attest bekomen worden.
Het volstaat om uw gift over te schrijven naar:
vzw HERITA, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
IBAN BE21 7450 3247 8703
met vermelding: Gift voor vzw Save Askoy II, aansluitingsnr. 10.338


2) Geef een bestendige opdracht

van 5 €/maand op onze bankrekening IBAN BE 789796 2791 8286  •  BIC ARSPBE 22 van vzw SAVE ASKOY II

3) Bezoek - Visit Askoy II - 5 €/persoon
4) Klik op
KOOP KUNSTWERKEN en koop een kunstwerk, boek of object ten voordele van de restauratie van de Askoy II

 © Save Askoy II vzw/asbl/npo