Save Askoy II

HOME | ACTION PLAN | BUDGET | MEDIA | SOCIETY | SPONSORS | SUPPORTING MEMBERS |
LOCATION
| HISTORY | ARCHIVE | FOR SALE | CONTACT
| Under Construction


ACTION PLAN  -  WE ARE LOOKING FOR...
Calendrier d'action - Nous recherchons...
Aktieplan - Wij zoeken...ACTION PLAN

1. New Zealand: lifting the hull and transporting it +/- 200 km overland to the PORT OF TAURANGA
2. Transport on a cargo ship of
OOCL to a terminal of PSA HNN in a Belgian harbour.
3. Belgium: transport from the harbour to the restoration site.
4. Full restoration of Askoy II.
5. Relaunch of Askoy II.


CALENDRIER D’ACTION

1- Nouvelle Zélande : renflouement de l’épave et transport par route sur 200 km, vers le port
PORT OF TAURANGA.
2- Transport maritime par cargo de
OOCL vers un terminl de PSA HNN dans un port belge.
3- Belgique : transport vers le site de restauration.
4- Restauration complète d’Askoy II.
5- Mise à l’eau d’Askoy II.


AKTIEPLAN

1- Nieuw-Zeeland: lichting van het wrak en transport over land naar de 200 km verdergelegen
PORT OF TAURANGA
Auckland.
2- Zeetransport per vrachtschip van
OOCL naar een terminal van PSA HNN in een Belgische haven.
3- België: vervoer van de haven van aankomst naar de site waar de restauratie zal geschieden.
4- Volledige restauratie van Askoy II.
5- In de vaart brengen van Askoy II.


WE ARE LOOKING FOR
Firms and institutions to sponsor the project.
An event such as the salvaging of this exceptional yacht will guarantee great media interest.
The proof of this is to be found in the many dozens of newspaper and magazine articles and TV and radio interviews (see under 'Media'). And nothing spectacular has yet taken place. In fact we would like to undertake the more spectacular activities together with our sponsors.

An agreeable and encouraging anecdote: the French company Dassault has provided the funds for the restoration of Jacques Brel’s aircraft (‘Jojo’) on the Marquesas Islands.
If a French company is willing to have an American aircraft (Beechcraft) owned by a Belgian singer restored, what are our Belgian companies waiting for?


NOUS RECHERCHONS
Des entreprises et / ou des institutions prêtes à être nos sponsors !
Comme il est démontré, dans le présent dossier, par les échos déjà obtenus en médias, le sauvetage et la restauration d’Askoy II constituent une garantie de notoriété incontestable. Pourtant, aucun événement remarquable ne s’est produit encore ! C’est précisément ce que nous entendons réserver aux sponsors qui nous apporterons leur concours.

A titre d’anecdote révélatrice et encourageante, nous mentionnerons l’intervention bénévole de la firme Française de construction aéronautique Dassault, qui a financé la restauration complète de l’avion ("Jojo") de Jacques Brel, un Beechcraft, aujourd’hui abrité par le Musée Jacques Brel aux Marquises. Si une entreprise française sauve l’avion américain d’un chanteur belge, qu’attendent donc les entreprises belges pour se manifester ?


WIJ ZOEKEN
Firma’s en instellingen die ons project willen sponsorren.
Een evenement als de redding van dit uitzonderlijk zeiljacht staat borg voor een zeer ruime media-belangstelling.
De vele tientallen bewijsexemplaren van krantenartikels en tv- en radio-interviews die u verder in dit dossier vindt, zijn er een bewijs van. En er is nog niet eens iets spektakulairs gebeurd. De spektakulaire activiteiten willen we namelijk samen met onze sponsors ondernemen.

Een leuke en bemoedigende anekdote: het Franse bedrijf Dassault heeft de kosten op zich genomen om in de Markiezen het vliegtuig (‘Jojo’) van Jacques Brel te laten restaureren.
Als een Frans bedrijf een Amerikaans vliegtuig (Beechcraft) van een Belgische zanger laat restaureren, waar wachten onze Belgische bedrijven dan nog op?


Mai 2009, Ostend: sandbrushed & painted.


De ASKOY II van Hugo van Kuyck is vooral bekend als het jacht waarmee Jacques Brel naar de Markiezeneilanden voer.
Het prachtige jacht, volkomen 'designed and made in Belgium', is een waardevast symbool van de Belgische yachting.
Het werd bedacht door de al elven legendarische zeiler en watersportbezieler Hugo Van Kuyck die de watersport in de Antwerpse regio na WOII een werkelijke boost gaf.
Dhr Derkinderen, een van de ontwerpers die in Van Kuycks architectenbureu werkte, heeft de schetsen van de toekomstige eigenaar in een plan omgezet.
Brel vond in dit majesteuze schip zijn bevoordeelde ontsnappingspartner uit het jachtige leven in Europa.
De andere werd Madly Bamy die deze tweede, belangrijke fase van de zanger zijn leven deelde.
Nadat Brel de Askoy II had verkocht liep het vast op een strand in Nieuw Zeeland.
Het wrak kwam na een lange omzwerving terug in Antwerpen in het voorjaar van 2008.
De vzw Save Askoy II is er in geslaagd om het na anderhalf decennium weer vrij te maken uit het zand en de branding en het naar BelgiŽ te brengen voor restauratie.
De bedoeling van de vzw Save Askoy II en niet in het minst van de broers Staf en Piet Wittevrongel is om het weer in de vaart te brengen
en in het kielzog van Brel ermee naar PolynesiŽ te varen.


terug naar boven - retour en haut de la page - back to top

© Save Askoy II npo/asbl/vzw